DEREPAZARI TARİHİ MEZAR KİTABELERİ


Osmanlıların bölgeyi fethinden önce, günümüzde Derepazarı İlçesini oluşturan arazilerin iskâna açık olduğu ve burada kurulan köylerde çok sayıda ailenin yaşadığı bilinmektedir.

İlçemizdeki mezar kitabeleri de geçmişe ışık tutması açısından önemli bir değerdir. Yörenin kültürel ve tarihsel mirasını tespit ve muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla dönemin Kaymakamı Ali İkram TUNA'nın girişimleri ile oluşturulan bu eserde; İlçemiz tarihine ışık tutan 366 adet mezar, 4 adet çeşme olmak üzere toplam 370 adet kitabeye ulaşılmıştır.

Yapılan bu çalışma bir kitap haline getirilerek vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuş olup, derepazarikaymakamliği@gmail.com adresinden iletişime geçerek ücretsiz temin edebilecektir.
Kitabelerden Örnekler